Katastr nemovitostí


  1. Vyhotovujeme majetkoprávní a záborové elaboráty pro přípravu výstavby. Elaboráty jsou zpracovávány v papírové i digitální formě a bývají součástí projektové dokumentace.
  2. Pro zápis do Katastru nemovitostí zhotovujeme geometrické plány novostaveb a geometrické plány na věcná břemena související s uložením inženýrských sítí.
  3. Vytyčování vlastnických hranic.
  4. Dělení pozemků.
zaborak
ukázky prací (fomát pdf)