Geodetická kancelář Delta G s.r.o.


Geodetická kancelář Delta G s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti zeměměřických činností.

Provádíme veškeré geodetické práce související s investiční výstavbou, od mapových podkladů pro projekty, zaměření stavební dokumentace stávajících budov, prohlášení vlastníka, přes vytyčování a kontrolní měření na stavbě, sledování posunů a deformací, výpočty kubatur, zaměření jeřábových drah až po zaměření a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně vyhotovení geometrického plánu.

Služby provádíme při využití špičkových technologií GPS, bezhranolových totálních stanic, se zpracováním dat na moderních výpočetních a grafických SW.

Vysoká odbornost v celém spektru našeho oboru je zajištěna našimi pracovníky :

  1. Úředními oprávněními pro ověřování výsledků zeměměřických činností (UOZI) dle § 13, odst.1, písm. a), b),c) zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví.
  2. Hlavní důlní měřič s odbornou způsobilostí ověřenou příslušným Báňským úřadem.

Naše geodetická kancelář úzce spolupracuje s několika geodetickými firmami. Podílela se na řadě velkých projektů, jako například Sazka Aréna, výstavba dálnice D 11, nebo Elektronické mýto  na území ČR.