Geodetické práce na stavbě

Provádíme veškeré geodetické práce na stavbách od zakládání staveb po dokumentaci skutečného provedení stavby.

  1. Výkon funkce ÚOZI.
  2. Výkon funkce Hlavní důlní měřič.
  3. Budování vytyčovacích sítí.
  4. Vytyčení prostorové polohy, podrobné vytyčování polohy, vytyčení výšek.
  5. Vytyčování komunikací.
  6. Kontrolní měření konstrukcí, kontrola svislosti.
  7. Monitoring deformací (poklesy, posuny).
  8. Zaměření a výpočet kubatur.
  9. Zaměření skutečného provedení stavby a vyhotovení geometrického plánu.