Reference


V současné době provádíme:


 1. Zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích Správy železnic
 2. Lodní výtah ORLÍK – vytyčování a kontrolní měření  pro ZETA Chrudim, s.r.o.
 3. Zaměření a vyhotovení stavební dokumentace větracích objektů trasy metra B a C pro Metroprojekt Praha a.s.
 4.  Odpočívka D5 Mýto - zaměření a zpracování dokumentace pro projekt dle předpisu ŘSD B2/C1    pro Pontex, s.r.o.

Vybrané reference geodetické kanceláře DeltaG:


 1. Geodetické práce při zakládání staveb pro PRAGIS, a.s. (2004-2022)
 2. Geodetické práce při realizaci zabezpečovacích a sdělovacích zařízení na železnici pro AŽD Praha s.r.o. (2009-2022)
 3. Zaměření osy koleje, zaměření a zpracování mapových podkladů železničních tratí pro Správu železnic (2012-2022)
 4. Zaměření železničního Branického mostu přes Vltavu ve 3D pro Správu železnic (2020).
 5. Zaměření a zpracování mapových podkladů pro projekty rekonstrukcí tramvajových tratí v Praze a Plzni. (Metroprojekt Praha a.s 2014-2021)
 6. Geodetické zaměření lokalit pro projekty nových tramvajových tratí v Praze (TT Modřany - Libuš,  TT Počernická, TT Libuš – Nové Dvory) a v Olomouci (TT Sokolská, Zámečnická) , (Metroprojekt Praha a.s – 2016-2021)
 7. Geodetické zaměření vodních toků v povodí Berounky, Labe, Vltavy (Sweco Hydroporojekt a.s.)
 8. Zaměření rybníků včetně určení mocnosti a kubatur sedimentů při použití plavidla pro projekční firmu IPM a jednotlivé obce (2008 – 2021)
 9. Zaměření společných prostor bytových domů s následným výpočtem výměr (Městská část Praha 4  - 2018)
 10. Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého, Praha 2 – Karlov – zaměření a zpracování geodetické dokumentace skutečného stavu (PLÁN PLUS, s.r.o.- 2016)
 11. Sledování posunů koruny hradební zdi – Restaurant Bastion Pratur (2015).
 12. Rekonstrukce žst. STARÁ PAKA -  kompletní geodetické práce, výkon funkce ÚOZI (2011-2013)
 13. Zaměřování bytových a nebytových jednotek na území Jižního města, městské části Praha 11 pro prohlášení vlastníka (Jihoměstská majetková, a.s. 2011 - 2012)
 14. TRAMVAJOVÁ TRAŤ MOST – LITVÍNOV - kompletní zaměření tramvajové trati a inženýrských sítí. (2010 – DP měst Mostu a Litvínova)
 15. ELEKTRÁRNA KOMOŘANY - kompletní geodetické práce při výstavbě externího uhelného hospodářství – komunikace, haly, dopravníky, infrastruktura (2009 -United Energy Invest, a.s.)
 16. DÍVČÍ KÁMEN – zaměření zříceniny hradu (2007)
 17. ELEKTRONICKÉ MÝTO (2006-2008) - kompletní geodetické práce pro projekt a stavbu 37 mýtných bran a jejich elektrických a datových přípojek (mapové podklady, vytyčování, dokumentace skutečného provedení, geometrické plány)