Jeřábové dráhy


  1. Provádíme zaměřování všech typů jeřábových drah při výstavbě, i v rámci periodických kontrol
  2. Zaměření a zpracování je prováděno ve smyslu ČSN 735130, ČSN 732611

Jedná se o měření a vyhodnocení směrového a výškového průběhu přechodových kolejnic včetně rozpětí dráhy. Měření na jeřábových drahách, jsou náročná zejména z hlediska přesnosti a zároveň bezpečnosti pracovníků.