Zaměření inženýrských sítí


  1. Zaměřování skutečného stavu výstavby inženýrských sítí a zpracování jejich dokumentace dle interních směrnic jednotlivých správců (plynovody, vodovody, kanalizace, sdělovací vedení, optické sítě, elektrické vedení).
  2. Průzkum inženýrských sítí u správců, zapracování průběhu inženýrských sítí do digitálních podkladů.
  3. Následně vyhotovujeme geometrické plány pro vyznačení věcného břemene.