Sledování deformací


  1. měření poklesů
  2. měření náklonů
  3. sledování horizontálních posunů konstrukcí
  4. sledování změn tvaru konstrukcí
  5. monitoring ve 3D

Významnou oblastí naší činnosti je sledování horizontálních a vertikálních posunů stavebních objektů a změn tvaru různých konstrukcí v závislosti na čase.

Při použití špičkových přístrojů a aplikací speciálních technologií dosahujeme výsledků, jejichž přesnost a vypovídající schopnost je na hranici možností našeho oboru.

V této oblasti máme letité zkušenosti z realizace mnoha zajímavých projektů, jako např.:

  1. Sledování konstrukcí stanic metra včetně eskalátorových tunelů
  2. Sledování deformací budovy City Bank v Praze 6
  3. Sledování horizontálních a vertikálních posunů lokality „Terasy Červený vrch“.