Mapování, mapové podklady


  1. Účelové polohopisné a výškopisné mapy, mapové podklady zpracované ve 2D i 3D.
  2. Mapové podklady pro projektování inženýrských sítí.
  3. Zaměřování zeleně a dalších prvků dle speciálních požadavků projektanta.
  4. Zjišťování průběhu stávajících inženýrských sítí u správců, zapracování do mapových podkladů.
  5. Výstupem je účelová mapa v digitální formě (Microstation, AutoCad) a v papírové formě v požadovaném měřítku.
  6. Informační systémy, základní mapa závodu.
mapa1mapa2
ukázky prací (fomát pdf)